ARDUINO
I2C Scaner
21:59:44
26.6.2018
Užitečná věc při zjišťování co všechno je připojené na sběrnici I2C, a hlavně jestli je tam to co tam má být. Při připojení více než jednoho zařízení, se může stát, že zařízení mají stejnou adresu, a pomocí tohoto sketche se dá v Serial monitoru zjistit konkrétně nastavená adresa.

 I2C Scaner - Sketch
#include <Wire.h>

void setup(){
Wire.begin();
Serial.begin(9600);
while (!Serial); // Leonardo: wait for serial monitor
Serial.println("\nI2C Scanner");
}

void loop(){
byte error, address;
int nDevices;
Serial.println("Scanning...");

nDevices = 0;
for(address = 1; address < 127; address++ ){
Wire.beginTransmission(address);
error = Wire.endTransmission();

if (error == 0) {
Serial.print("I2C device found at address 0x");
if (address<16)
Serial.print("0");
Serial.print(address,HEX);
Serial.println(" !");
nDevices++;
}
else if (error==4){
Serial.print("Unknown error at address 0x");
if (address<16)
Serial.print("0");
Serial.println(address,HEX);
}
}

if (nDevices == 0)
Serial.println("No I2C devices found\n");
else
Serial.println("done\n");

delay(5000); // wait 5 seconds for next scan
}
Zpět